teisipäev, 28. aprill 2009

Suur laupäevak


2 mail kell 11.00 LUIDJA SELTSIMAJAS
Palume kõigil seltsi liikmetel ja jõusaali kasutajatel osaleda seltside vahelisest laupäevakust. Meil kõigil on praegu palju tegemist, kuid leidke paar tunnikest ka ühiskondlikule tegevusele.
Kaasa palume võtta rehad, meestel kirved (puud lõhkuda), võileivad ühisele piknikule.

Oleme teile väga tänulikud! Haridusselts Edu ja SipekoRõõm oli kohtuda laupäevakul paljude toredate inimestega. Kohal oli EDU-, SIPEKO liikmed kui ka tublid jõusaali kasutajad.
Hulga tööd jõudsime suure rahva hulgaga ära teha. Noored jõusaali kasutajad olid väga agarad riisujad, nende abiga sai õue vanast lehesodist päris puhtaks. Luidja külas elavad hambaarstide perekondade meespooled valmistasid päris uskumatult ilusa pikniku laua. Ja siinjuures peame tänama kohe Haiti Voolaidi, kes selle jaoks meile annetas laua materjali. Sipeko liikmed olid suurem osa usinasti kuuri juures ametis ja lõhkusid viimased ahjupuud lõhki ja panid osaliselt ka riita. Pärast tulid ka teised neile appi ja ladusid ülejäänud puud ära ja tehti ühiselt kuuri ümbrus korda.
Juba pikka aega on meil mureks olnud vananenud sireli hekk ja nüüd siis talgute korras saime osaliselt vana välja ja loodame et ehk uus mis juba kasvamas tuleb veidi ilusam. Tulevikus tahame siiski istutada päris uue ja korralikuma heki . Aga ega kõike ühekorraga ka ei saa.
Laupäevakut lõpetati väikese tagasihoidliku piknikuga. Laud sai kaetud osaliste poolt toodud võileibade ja pitsadega. Vahetati muljeid ja peeti plaani mida veel võiks teha, et meie maja ümbrus oleks ikka ilus ja korras.
Me täname kõiki osalejaid kes võtsid aega ilusal kevadpäeval ja panid oma panuse seltsimaja heakorrale

neljapäev, 16. aprill 2009

Lõunatee

23 aprillil kell 12.00 toimub Luidja seltsimajas Lõunatee koos mõttetalgutega. Sellel üritusel peame omavahel nõu kuidas teha ettevalmistusi oma kodu aedade kaunistamisel ja vahetame omavahel aiatarkuste teadmisi.


23 aprillil Jüripäeval koguneti seltsimaia Lõunateele ja mõttetalgutele. Jah Mõttetalgud on ju tegelikult 1 mail kuid meie talgud on sellega võrreldes vähe teistsugused.
Erika Paju valmistas selleks päevaks ette koos Maiega toreda teelaua, kuhu oli pandud mitmeid erinevaid tee sorte. Milleks , et teada saada kui paljud üldse tunnevad meie ravimtaime teesid. Üllatuseks, pea kõik arvati ka ära. Õiged vastused tee nimedest oli asetatud taldrikute alla, et nad saaksid ka kinnitust oma arvamusele. Samas valmistasime ka kahte erinevat tee sorti joogiks. Erika tutvustas millised väärtused on ravimtaime teedel , mida just praegu võimalik korjata ja kuidas neid õieti valmistada, et neist ka kasu oleks.
Külalisena oli meie üritusel Kõrgessaare Vallavanem Jaanus Valk . Vallavanemaga arutasime millised võimalused oleksid meil maja paremini üleval hoidmiseks ja leidsime, et me peame ikka leidma mõne teenuse mida kogukonnale saame pakkuda et paremini toime tuleksime. Küsimusi oli meil mitmeid, millele ta ka vastuseid jagas. Üheks suuremaks oli meil meie tuleviku plaani võimalik ellu viimine. Planeerime vanast kuuri hoonest ehitada kangastelgede klassi ja samas kõrvale uue puukuuri. See mõte talle ka meeldis ,kuid ellu viima peame suutma enda jõududega. Kuid kes ei proovi, see ei saavuta ka midagi.
Paika sai pandud ka laupäevaku kuupäev ja võimalikud tööd, mida sellel päeval tahaksime valmis saada.
Lõpetuseks täname kõiki osalejaid.

laupäev, 11. aprill 2009

Jõusaal avatud

11 aprill toimus Luidja seltsimajas pidulik Jõusaali avamine


veel pilte vaata siit


Jõusaali kasutamise graafik siin

Jõusaali kasutamise kord

Ohutu treeningprogrammi läbiviimiseks tuleb pidevalt järgida

Oma treenigu aja saab registreerida kommentaarides!

Lisa info tel 53311702

esmaspäev, 6. aprill 2009

Väinamere sõlg

Kodanikeühiskonna Sihtkapitali pool rahastatud projekt- Taotleb institutsionaalset koostööd regioonide mtü-de vahel Valisime projekti sisuks kolme maakonna külade mtü-de koostöö .

Osalised on Saaremaa, Läänemaa, Hiiumaa Kodukandi külade organisatsioonid ja Eesti Maarahva Teabetubade Ühing. Projekti on kaasatud esindaja Moldaaviast, kes kannab edasi meie e-riigis ja e-külades kogetut.

Projekti all-eesmärgid on maarahva sotsiaalse suhtluse võimekuse tõstmine infotehnoloogia vahendite abil, uue meedia parem valdamine ning külade oskuskeskuste ja teaberessursside ühendamine ühiseks küla teabevõrgustikuks, nn virtuaalseks kogukonnaks.

Väinamere Sõlg sai avalöögiKodukant Hiiumaa esimees Ester Tammis leiab, et e-riik tuleks üles ehitada kodaniku tasandilt ülespoole. (Kadi Laid)


Kodukant Hiiu-, Saare- ja Läänemaa organisatsioonid allkirjastasid kolmapäeval projekti Väinamere Sõlg koostöölepingu.

Hiiumaal Vetsi Tallis Kodukant Hiiumaa eestvedamisel peetud töötoas kohtusid kõik projektipartnerid, et avada kogukondi siduva projekti Väinamere Sõlg tagamaid ja esitada kavasid kodanikuühiskonna elavdamiseks. Kohtumisel osales ka Eesti Maarahva Teabetubade ühingu esindus.

Peaettekande tegi projekti Hiiumaa kontaktisik Tõnu Otsason, kelle sõnul on ühiskond liigselt killustunud ja selle peaks uuesti kokku liitma hõlmu sõlega sidudes. Selle märgiks kinkis Otsason kõigile koostööpartneritele toruja sõle, millele pressitud avatöötoa kuupäev ja täheühend ABC, mis tähistab Otsasoni sõnul seda, et koostööd alles õpitakse.

“Me teame, et e-riik on Eestis väga tugev ja seal on väga palju andmebaase. Paraku need ei aktiveeru, kuna ühiskond vajab kohalikku algatust. Meie projekti ja senise praktika järgi lähevad asjad paremini, kui meil on omavahelised tihedad sidemed ja kogukonnad suudavad teha koostööd, õppida ja areneda virtuaalselt,” kõneles Otsason. Tema hinnangul mõjub säärane koostöö hästi ka e-demokraatiale, kuna seisukohad saab võrgukeskkonnas omavahel läbi arutada, kooskõlastada ja viia need e-riigi või kohaliku võimu tasandile välja.

Selle projekti kaudu on kavas läbi teha üks hobuseraua kujuline sõlg, millele märgitud projekti jooksul toimuvad sündmused. “Sõle sõnum on kaardistada halvasti toimivad mineviku skeemid, vaadata neid värskete silmadega, tajuda uusi olusid, jätta kõrvale, mis enam ei sobi, suuta uurida enese sees uusi võimalusi, võtta arvesse, mida me ümberringi näeme ja suuta üles ehitada uue prototüübi n-ö oskuskeskuse mõte,” seletas Otsason.

Oskuskeskuse osalised võiks Otsasoni nägemuses olla kool, raamatukogu, selts, külamaja vms ja igaüks neist panustaks sellesse võrgustikku. Sealjuures materiaalne baas võiks asuda, kus tahes. “Riistvara ikka leidub, aga selle ühiskasutust ja kasutamisoskust on vähem tekkinud. Me saaksime nendes oskuskeskustes koolitada välja oskuskasutaja, kes on osavam kui tavakasutaja ja saaks oma teadmistega aidata teisi,” rääkis Otsason.

Väinamere Sõle raames luuakse kommunikatsiooniportaal virtuaalse kogukonna sidumiseks; korraldatakse õppereise, millest valmivad dokumentaalfilmid ja iga külastust kajastav veebipäevik; projekti töötubades, mis toimuvad nii Hiiu-, Saare- kui Läänemaal, edendatakse sotsiaalset dialoogi ja tutvustatakse piirkonna edulugusid. Tehtust antakse ülevaade kevadel Maaema messil.

Projekti tehniliseks nõustajaks on Ion Braga Moldova vabariigist. Ta on loonud sarnase virtuaalse võrgustiku oma kodumaal.

Kõigis projekti puudutavates küsimustes saab Hiiumaal infot Tõnu Otsasonilt (tel 469 4525) ja Ester Tammiselt (tel 462 2550).

Projekti “Väinamere Sõlg” toetab Eesti Kodanikuühiskonna sihtkapital.

KADI LAID